എന്റെ അനു മേമ [Demon]

എന്റെ അനു മേമ Ente Anu Mema Author : Demon ധാരാളം അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും .ക്ഷമിക്കുക. എന്റെ പേര് ഹരി ( വ്യാജം ) ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവം ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.കഥ തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ 18 വയസ്സിൽ ആണ് . എനിക്ക് 2 കുട്ടിയച്ചൻ ഉണ്ട് . അജയ് അജേഷ്. ഇതിൽ അജയ് കുട്ടിയച്ചൻന്റെ കല്യാണം നേർത്തേകഴിഞ്ഞത് അണ് . ഭാര്യയുടെ പേര് അനുഭമ . ഞാൻ അനു […]

Continue reading