അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 9 [Harikrishnan] [climax]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 9 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 9 | Author : Harikrishnan  [Previous Parts] [www.kambistories.com] രാവിലെ ആദ്യമുണർന്നത് കെവിനാണ്, അവൻ എഴുനേറ്റ് കണ്ണ് തിരുമ്മി ചുറ്റും നോക്കി , എല്ലാ എണ്ണവും ഹാളിലും പുറത്തു പൂളിനരികിലെ ബീച്ച് ബെഞ്ചിലുമൊക്കെ തുണിയും മണിയുമില്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ആളുകൾ ചിതറി കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് . പക്ഷെ അഞ്ജുവിനെ കാണാനില്ല, അവൻ എഴുന്നേറ്റ് […]

Continue reading

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 8 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 8 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 8 | Author : Harikrishnan  [Previous Parts] [www.kambistories.com] കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആയതുകൊണ്ട് ദയവായി പുതിയ വായനക്കാർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഇത് വായിക്കുന്നതാകും ഉചിതം . ഓരോ ഭാഗവും സാമാന്യം നല്ലപോലെ താമസിക്കുന്നു എന്നറിയാം, ക്ഷമിക്കുക , ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ആണ് എഴുതുന്നത്, ചിലപ്പോൾ എഴുത്ത് ഇഷ്ടമാകാതെ എഴുതിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള […]

Continue reading