അഴലിൻറെ ആഴങ്ങളിൽ 2

അഴലിൻറെ ആഴങ്ങളിൽ 2 Azhalinte Azhangalil Part 2 bY Criminal | Previous Part   ഒരു ഉള്ള് വിളിയാണ് എന്നെ നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത് . ബോധം വന്നപോൾ ഞാൻ ചാടി എണീറ്റു . ഞാൻ ഒരു കട്ടിലിൽ ആരുന്നു . പുതപ്പു പുതപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാർന്നു . ഞാൻ എന്റെ ശരീരം തൊട്ടു നോക്കി . ഭാഗ്യം , തുണി ഇപ്പോഴും ശരീരത്തുണ്ട് . തലേ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്തു .ലാസ്‌റ് പെഗ് […]

Continue reading

അഴലിൻറെ ആഴങ്ങളിൽ

അഴലിൻറെ ആഴങ്ങളിൽ Azhalinte Azhangalil bY Criminal   തലേ ദിവസത്തെ ബ്ലെൻഡേർസ് പ്രൈഡിന്റെ കിക്കും പൂറ്റിൽ നടന്ന ബോംബാക്രമണത്തിന്റെ തരിപ്പും ഇതുവരെ വിട്ടിട്ടില്ല ,അല്ല ഇതൊരു സുഖമാ , കാമവും സ്നേഹവും ഇടകലർന്ന ഒരു കിക്ക്‌ , ആ ഫീലിംഗ് തന്നെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയുന്ന പുരുഷനിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവതിയാണ്. അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും എനിക്കും അത് ലഭിച്ചു. ഞാൻ റബേക്ക ജെയിംസ്, സൊട്ടേറ സെക്യൂരിടി […]

Continue reading