മതിവരാത്തവർ – 2

മതിവരാത്തവർ – ഭാഗം-2 Mathivarathavar Part 1 bY വീണ- Crazy girls | READ FIRST PART CLICK ആദ്യഭാഗം വായിച്ചവർക്കും കമന്റ് ചെയ്തവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വീണ-crazy girls – റെ ആദ്യ കഥയാണിത്. ഇതിൽ സ്വപ്നങ്ങളുo യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും സങ്കൽപങ്ങളും എല്ലാമുണ്ട്.പല കഥാപാ(തങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതു തന്നെ. ഞങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയതാണ് ഈ കഥ. ഭാഗം -2 വായിക്കുക. ——— ———- ——– ഗതകാല സ്മരണകളിൽ വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജാൻസി മയക്കത്തിലേക്ക് […]

Continue reading

മതിവരാത്തവർ 1

മതിവരാത്തവർ – ഭാഗം-1 Mathivarathavar Part 1 bY വീണ- Crazy girls   നേരം പുലർന്നുവരുന്നതേയുള്ളു. വിശാലമായ നെൽ വയലും അതിനുമപ്പുറം പറമ്പുകൾക്കപ്പുറത്ത് കാവൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ മലനിരകൾ.അവയെ പുതച്ചു മൂടി നിൽക്കുന്ന കോടമഞ്ഞിന്റെ ആവരണത്തിനു മുകളിലായി (പഭാത സൂര്യൻ മെല്ലെ ഉയർന്നു വരുന്ന സു(പഭാത മുഹൂർത്തം. കോടമഞ്ഞിനെ തുളച്ചു കൊണ്ട് (പകാശകിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചം വിതറി കടന്നു വന്നു. ” വറീത് മാപ്പിളേ ,താനെവിടാടൊ. ദേ വാവടുത്തൂടെ, ഇന്നലെ ഇവൾ രാ(തി മുഴുവൻ ചെവിക്ക് സ്വൈരം […]

Continue reading