കോവിഡ് സൗഭാഗ്യം [Hell Cat]

കോവിഡ് സൗഭാഗ്യം Covid Saubhagyam | Author ; Hell Cat കൊറോണ പിടിച്ചു ബോർ അടിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിലെ റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആണ് ഫോൺ ശബ്ധിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത്. ആരാണ് എന്ന് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് അമ്മ എന്ന് കണ്ടത്… രാവിലെ ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും എന്തായി റിസൾട്ട്‌ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ആ വാർത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ഒരു റൂമിൽ രണ്ടു പേരാണ് ഈ ട്രെറെമെന്റ്റ് സെന്ററിൽ […]

Continue reading