എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര് [Chakkochi]

എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര് Ente Ummante Peru | Author : Chakkochi   ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇതൊരു സങ്കൽപ്പിക കഥയാണ്. കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചുപോയവരോ ആയി തോന്നുക ആണെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികം മാത്രം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അറിയിക്കുക. എന്റെ പേര് സജീർ, ഞാനും ഉമ്മയും വാപ്പയും പെങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം എറണാകുളത്തു കലൂരിൽ താമസിക്കുന്നു. വാപ്പ ഇമ്പോർട് എക്സ്പോർട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന്. അതിന്റെ ആവശ്യാർഥം ചൈനയിൽ ആണ് സ്ഥിര താമസം. […]

Continue reading