ലോക് ഡൗൺ ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ 3 [Bullet]

ലോക് ഡൗൺ ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ 3 Lockdown In Textiles Part 3 | Author : Bullet [ Previous Part ]   ഈ കഥയുടെ ആദ്യ 2 ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കത്തവർ അത് വായിച്ചിട്ട് ഇത് വായിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു തുടർച്ച കിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷച്ചുകൊണ്ട് തുടരുന്നു.. ഈ ഭാഗത്ത് പേജ് കൂട്ടി എഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും….. . . .   അവളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ അനിതക്ക് വല്ലാണ്ട ആയി. ” […]

Continue reading

ലോക് ഡൗൺ ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ 2 [Bullet]

ലോക് ഡൗൺ ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ 2 Lockdown In Textiles Part 2 | Author : Bullet [ Previous Part ]   ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും സപ്പോർട്ട് തന്ന എല്ലാ വായനക്കാർക്കും എൻ്റെ നന്ദി. തുടർന്ന് ഇത് ഉണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എഴുതുന്നു… ( NB : ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആണ്, യഥാർത്ഥ സംഭവത്തിൽ നടക്കാത്ത ചിലതും ഉണ്ട്, സഹകരിക്കുക)   അങ്ങനെ വീഡിയോ […]

Continue reading

എൻ്റെ പ്രദേശം…🥰 [Bullet]

എൻ്റെ പ്രദേശം Ente Pradesham | Author : Bullet   ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ ഭാഗ്യം അല്ലേ… എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കഥ സ്വീകരിച്ച് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയിത എല്ലാ വായനക്കാർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി…. മറ്റെ കഥയുടെ ബാക്കി എഴുതണം എങ്കിൽ ഇനി lockdown കഴിയണം… അപ്പോള് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും തീർച്ച.. ഈ ഭാഗത്തിൽ കമ്പി ഉൾപെട്ടിട് ഇല്ല… അത് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ. …… ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എത്ര ഭാഗത്തിൽ തീർക്കും […]

Continue reading

ലോക് ഡൗൺ ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ [Bullet]

ലോക് ഡൗൺ ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ Lockdown In Textiles | Author : Bullet   ഞാൻ ആദ്യം ആയിട്ട് ആണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ, ഇത് ഒരു കഥ അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അടുത്ത് സംഭവിച്ച ഒരു ഒരു കാര്യം ആണ്. അതിൻ്റെ ചൂട് മാറുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എഴുതുന്നു. എല്ലാവരുടെയും Support പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… എൻ്റെ പേര് അപ്പു (വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ആണ്). സ്വന്തം പേര് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഡിപ്ലോമ […]

Continue reading