കൊഴുത്ത അമ്മായീയും ഒത്തു ലോക്ക് ഡൌൺ 2 [Bruce Wayne]

കൊഴുത്ത അമ്മായീയും ഒത്തു ലോക്ക് ഡൌൺ 2 Kozhutha Ammayiyum Othu Oru Lock Down Part 2 | Author : Bruce Waye   അങ്ങനെ ദേവസങ്ങൾ കടന്നു പോയെ ലിസമ്മ അന്ന് മുതൽ കൈലിയും ബ്ലൗസും വീട്ടിലെ വേഷം ആക്കി അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലാത്തതിനാലും ലോക്കഡോൺ കാരണം ആരുമ്പവരൻ ഇല്ലാത്തതിനാലും ഞാൻ ലിസമ്മയെ നല്ലത് പോലെ കണ്ടു ആസ്വദിച്ചു എന്റ്റെ കുണ്ണക്ക് റസ്റ്റ്‌ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ ആയിരുന്നു ആ ലോക്കഡോൺ . ആദ്യ […]

Continue reading