ചെറിയമ്മയുടെ വീട്ടിലെ പാലഭിഷേകം [IamGroot]

ചെറിയമ്മയുടെ വീട്ടിലെ പാലഭിഷേകം 1 Cheriyammayude Veetile Palabhishekam Part 1| Author : IamGroot സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറു അസ്ഥമിക്കുന്ന സമയം. ജീപ്പ് ഇറങ്ങി ഞാൻ ചെറിയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കു നടന്നു. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മുറ്റം അടിക്കുകയായിരുന്നു ചെറിയമ്മ. അരയിൽ മടക്കി കുത്തിയ നീല നൈറ്റി. മുട്ടിനു തൊട്ടു മുകളിലായി ആ നൈറ്റി നിൽക്കുന്നു. സ്വർണ്ണനിറ രോമം ഉള്ള കീഴ്ക്കാലുകൾ. മുകളിലേക്ക് പോകുംതോറും ആ കാലുകളുടേെ വെണ്മയും വണ്ണവും കൂടി കൂടി വരുന്നു. ആ കാലുകൾക്കു മാറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് […]

Continue reading