അമ്മ എന്റെ അമ്മ [ബ്ലാക്‌ഷീപ്]

അമ്മ എന്റെ അമ്മ Amma Ente Amma | Author : BlackSheep ഡാ… ഡാ.. ആ.. (ഉറക്കെ) വീടിന്റെ പുറകിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ ആ നിലവിളിയിൽ കേട്ടതും പെട്ടന്നുതന്നെ വേഗം അകത്തേക്ക് ഓടി. അമ്മ ഞങ്ങളെ കണ്ടയുടനെ :’ഞാൻ നിങ്ങളോട് … ‘ എന്നു പറഞ് ദേഷ്യത്തോടെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അമ്മ : നീയാണ്‌ ഇവരെയുംകൂടെ ചീത്തയാകുന്നത്… പോത്തിനെ പോലെ വളർന്നിട്ടും അവന്റെ കുട്ടിക്കളി മാറിയിട്ടില്ല (ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലതാഴ്ത്തി നിന്നു… […]

Continue reading