ഒരു ബാഗ്ലൂർ ബൈക്ക് റൈഡറുടെ കഥ

ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ബൈക് റൈഡറുടെ അനുഭവങ്ങൾ Oru Bangloor Bike Riderude Anubhavangal Author:ALBIN ആദ്യമായാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ എല്ലാ സംഭവ കഥകളും ഞാൻ എഴുതാം. ഈ കഥയുടെ അഭിപ്രായം അറിയട്ടെ വായനക്കാർ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ഇതൊരു സംഭവ കഥയാണ് ഞാൻ ആൽബി . ബാന്ഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഐടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയുന്നു . സ്വന്തമായി ഒരു Yamaha R1 1000 cc 2011 മോഡൽ ബൈക്ക് […]

Continue reading