രാധാമണി

രാധാമണി RadhaMani Part 1 bY Susheelan   എന്റെ പേരു അമൽ, വയസ്സ് 29, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കഥ ആണ്, രാധാമണി എന്നു പിന്നെ എന്തിന് പേര് ഇട്ടു എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതു.പറയാം രാധാമണി എന്റെ വീട്ടുവേലകരി ആണ്,അവളുടെ അമ്മ തങ്കിയും എന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരി തന്നെ ആയിരുന്നു.,അതിനു മുൻപ് അവരുടെ അമ്മയും .കുഞ്ഞുനാൽ മുതൽ അവളെ എനിക് അറിയാം. പക്ഷെ അരുതാത്ത ഒരു നോട്ടം പോലും ഞാൻ അവളുടെ നേർക് നോകിട്ടില്ല, എന്തു […]

Continue reading