സുഖം പരമ സുഖം [Baazigar]

സുഖം പരമ സുഖം Sukham Parama Sukham | Author : Bazigar ഞാൻ കരൺ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സംഭവമാണ് കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കടക്കാം അച്ഛൻ അമ്മ ചേച്ചി എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുടുംബം ആണ് എന്റേത് അച്ഛൻ ഇവിടെ മുംബയിൽ തന്നെ പ്രശസ്ത കമ്പനിയിൽ ക്ലസ്റ്റർ മാനേജർ ആണ് അമ്മ കോളേജ് അധ്യാപികയും അച്ചാൻ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ മുംബൈയിലാണ് […]

Continue reading