ഞാനും എന്റെ ലിജി ചേച്ചിയും 2 [Shine]

ഞാനും എന്റെ ലിജി ചേച്ചിയും 2 Njaanum Ente Liji Chechiyum Part 2 | Author : Shine | Previous Part   ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാമഭ്രാന്തു മൂത്ത എന്റെയും ലിജി ചേച്ചിയുടെയും കഥയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപെടണം എന്നില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ കഥ എഴുതി ശീലം ഇല്ല ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞാനും ചേച്ചിയും അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക്‌ […]

Continue reading