റബ്ബർ ഷീറ്റ് മണമുള്ള കഥകൾ [Anwar]

റബ്ബർ ഷീറ്റ് മണമുള്ള കഥകൾ Rubber Sheet Manamulla Kadhakal | Author : Anwar [a sheeja rani kottayam] ഞാൻ ഷിബു ലാൽ. എന്റെ കഥ ആണ് സ്വന്തം അനുഭവം നായിന്റെ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ അംബിക അനന്ദു ബാംഗ്ലൂർ ജോലിക്ക് പോയി. അച്ഛൻ മേസ്തിരി പണി.. എന്റെ വീടിന്റെ 2 വീട് അപ്പുറത്തെ വീടാണ് ഇവരുടെ. നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരി ആന്റി ആണ് അംബിക  സീരിയലിലെ ചില ആന്റി ലൂക്കാണ്..മേക്കപ്പ് ഒന്നും […]

Continue reading