ഞാനും മാമിയും 5 [AnoopAnuZ ]

ഞാനും മാമിയും 5 NJANUM MAMIYUM 5 AUTHOR AnoopAnuZ READ PART 1 |  Part 2 | Part 3 | Part 4 |   എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി. അങ്ങനെ മാമി പോയിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ റൂമിൽ പോയി എന്നിട്ടു വാതിൽ ചാരി നിന്നു എന്റെ കട്ടിലിൽ നോക്കി, ഹോ അൽപ്പം മുൻപ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തു പിന്നെ അന്നു മാമിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചു മാമിയെ ആദ്യമായി ചുംബിച്ചതു പിന്നെ എല്ലാത്തിനും മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു […]

Continue reading

ഞാനും മാമിയും 4 [AnoopAnuZ ]

ഞാനും മാമിയും 4 NJANUM MAMIYUM 4 AUTHOR AnoopAnuZ READ PART 1 |  Part 2 | Part 3 |   പിന്നെ മാമി എന്നെ ഒന്നു നോക്കി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പൂർണ നഗ്നർ ആയിരുന്നു മാമി ഒന്നു എന്റെ നേരെ ചരിഞ്ഞു കിടന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ കവിളിൽ മാമി കൈ വച്ചു തടവി എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മ തന്നു കവിളിൽ തന്നെ പിന്നെ മാമി എന്നിട്ടു മുടിവരി കെട്ടി അപ്പോൾ മാമിയുടെ […]

Continue reading

ഞാനും മാമിയും 3 [AnoopAnuZ ]

ഞാനും മാമിയും 3  NJANUM MAMIYUM 3 AUTHOR AnoopAnuZ READ PART 1 |  Part 2   അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയതിന് നന്ദി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വണ്ടിയിൽ തിരികെ വീട്ടിലേക് പുറപ്പെട്ടു, ഞാൻ ആഗെ പേടിച്ചാ വണ്ടി ഓടിച്ചത് മാമി വീട്ടിൽ പോയി പ്രശനം ആകുമോ, പിന്നെ യാ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കുടി ശ്രദ്ധിച്ചത് മാമി ഒരു അല്പം അകലം പാലിച്ചാ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൈ എന്റെ തോളിൽ പിടിച്ചില്ല. ഇത് […]

Continue reading