അഞ്ചു ടീച്ചർ 6 [DR. FAKE]

അഞ്ചു ടീച്ചർ 6 Anju Teacher Part 6 | Author : Pokemon | Previous Part Pokemon എഴുതിയത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ എഴുതാൻ കഴിവ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇല്ല. അഞ്ചു ടീച്ചർ എന്നാ ഇ സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ആണ് അത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തുടക്കകാരന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഷമിക്കണം. ഇഷ്ടപെട്ടാൽ കമന്റ്‌ ചെയ്യണം. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട്.   കുറച്ചു […]

Continue reading

അഞ്ചു ടീച്ചർ 5 [പുതിയ തുടക്കം] [DR. FAKE]

അഞ്ചു ടീച്ചർ 5 Anju Teacher Part 5 | Author : Pokemon | Previous Part Pokemon എഴുതിയ അഞ്ചു ടീച്ചർ ഞാൻ എന്റെ ഭാവനയിൽ തുടർന്ന് എഴുതുകയാണ്, ആദ്യമായാണ് സ്റ്റോറി എഴുതുന്നത് അതിന്റെ തെറ്റ് ഉണ്ട്. ഇ പാർട്ടിൽ അഞ്ചു ടീച്ചർ 3&4 എഡിറ്റ്‌ ചെയ്തു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്‌തത് ആണ്. എനിക്ക് ആവിശ്യം ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കട്ട്‌ ചെയ്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.ഇ പാർട്ടിന്റെ എൻഡ് ഞാൻ എന്റെ […]

Continue reading