അമ്മ സരോജയുടെ പൂതി [കിട്ടൻ]

അമ്മ സരോജയുടെ പൂതി Amma Sarojayude Poothi | Author : Kittan   കളിശീലയിൽ ഞാനും എന്റെ അമ്മയും. ഞാൻ കിട്ടൻ (കബിൻ) 23 വയസ്സ്. അമ്മ സരോജ 41 വയസ്സ്.   മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരൻ അപ്പൻ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് വയസ്സ് 17. പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റു തുന്നം പാടി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന സരോജ അങ്ങനെ ടാപ്പിംഗ് പണിക്കാരൻ ശശീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയായി. ഞാൻ ഉണ്ടായേൽ പിന്നെ അപ്പൻ കുടുംബ സ്വത്ത്‌ വക റബ്ബർ […]

Continue reading