വീട്ടിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് [Plane]

വീട്ടിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് Veettilekku Oru Thirichuvaravu | Author : Plane Warning: incest story താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക ഞാൻ വാഹനം നല്ല വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു. ഭാര്യ പുറകിൽ പാട്ടും കേട്ടു മയങ്ങുന്നു. കല്യാണത്തിന് ശേഷം വീട് എടുത്ത് സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി.അതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് താല്പര്യമായി.സിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. വണ്ടി വീടിന്റെ ഗേറ്റ് താണ്ടി.ആ വലിയ പോർച്ചിലേക്ക് കയറ്റി.അനിയന്റെ വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു […]

Continue reading