കുടുംബവും ടീച്ചറും എന്‍റെ കമ്പി 2

കുടുംബവും ടീച്ചറും എന്റെ കമ്പി 2 Kudumbavum teacherum ente kambi Part 2 bY Sachuuu   ഞാൻ :നക്കാനോ ?മുഴുവൻ ഓ? എനിക്ക് ആണേ കളിച്ചു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആന്റി പറയുന്നത് എന്തും ചെയ്യും.. ഞാൻ ആന്റിയുടെ നൈറ്റി ബട്ടൺ ഓരോന്നും മെല്ലെ ഊരി. തല വഴി പൊക്കി നൈറ്റി മുഴുവൻ മാറ്റി. ആദ്യമായി എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ… അതും നല്ല ഒത്ത പൊക്കവും വണ്ണവും ഒള്ള ഒരു അമ്മ. മുല ഞെട്ടുകൾ […]

Continue reading