ഞാനും സുജേച്ചിയും [Ambily]

ഞാനും സുജേച്ചിയും Njaanum Sujechiyum | Author : Ambily ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ സംഭവം. എന്റെ ബാല്യം അത്ര കളർഫുൾ ആയിരുന്നില്ല, ഞാൻ രണ്ടു ചേച്ചിമാർക്കു ശേഷം ഉണ്ടായതു കൊണ്ടാവാം വീട്ടുകാർക്ക് ശകലം ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ആയിരുന്നു. കളിക്കാൻ വിടില്ല,അപകടം പറ്റിയാലോ എന്ന ചിന്ത. പൊതുവേ ആൺകുട്ടികൾ കുറവായിരുന്ന അയൽ വീടുകളിൽ എനിക്ക് സമ പ്രായക്കാരായ കൂട്ടുകാർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. പെങ്ങൻമാരുടെ അമിത ലാളനയും ശ്രദ്ധയും എന്നെ കൂടുതൽ അന്തർമുഖനാക്കി എന്നതാണ് […]

Continue reading