ജയേച്ചി [Ambady]

ജയേച്ചി Jayechi | Author : Ambadi ഇത് എന്റെ അനുഭവം ആണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും ചേച്ചിയും മാത്രം ഉള്ളു അച്ഛനും അമ്മയും 2വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു ഇനി കഥയിലേക്കു വരാം കഥ അല്ല എന്റെ ജിതം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ അമ്പാടി 27വയസ്സ് ഡിഗ്രീ കഴിഞ്ഞു ജോലിക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ചേച്ചി ജയ 29വയസ്സ് ഒരു തുണിക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു 34ബി സൈസ് മുലയുള്ള വെളുത്ത ആവശ്യം കുണ്ടിയും എല്ലാം ഉള്ള ആരുകണ്ടാലും […]

Continue reading