ഇരുപതിന്റെ ഒന്ന് [Ahsan]

ഇരുപതിന്റെ ഒന്ന് Erupathinte Onnu | Author : Ahsan   എന്റെ ആദ്യ സ്റ്റോറി ആണ്. ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് ആണ് എഴുതുന്നത്. പുതിയ കോളേജ് കിട്ടിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് അഹ്സൻ ഇപ്പോൾ. പഠിക്കാൻ മിടുക്കൻ degree അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ മാർക്ക്‌ കിട്ടിയതിന്റെ അങ്കലാപ്പു ഇത് വരെ മാറിയിട്ടില്ല. ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അഹ്സനെ പരീക്ഷ അടുത്താൽ ഒരു സംഘം തന്നെ ഉണ്ടാവും അവന് ചുറ്റും. മാന്യതയുടെയും സൽസ്വഭാവത്തിന്റെയും പര്യായമായി അവൻ അവന്റെ ഡിഗ്രി […]

Continue reading