ആദ്യ മധുരം

ആദ്യ മധുരം Aadya Madhuram Cherukadha BY-Kalyani ഞാൻ നന്ദു. ഒരു നാടൻ പയ്യൻ. പ്ലസ്‌ ടു പഠനകാലത്തെ ഒരനുഭവമാണ് ഒരനുഭവമാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.കഥാ നായിക എന്റെ രശ്മിക്കുട്ടി. അവൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പത്താം തരത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മെലിഞ്ഞു വെളുത്ത സുന്ദരിക്കുട്ടി. ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു മാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ഇന്നത്തെ കാലത്തേ പോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ. സ്കൂളിൽ വച്ചുള്ള സംസാരതിനു മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം […]

Continue reading