എന്റെ നിഷാദ് ഇക്ക [Absath]

എന്റെ നിഷാദ് ഇക്ക Ente Nishad Ikka | Author : Absath   എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കഥ എഴുതുന്നത്, അതിന്റെ തായ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും അതിൽ ക്ഷമിക്കുക വരുന്ന കഥകളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. എന്റെ പേര് ഹസീന ഇടുക്കിയിലാണ് വീട്, വീട്ടിൽ ബാപ്പ, ഉമ്മ,  അനിയൻ ആണ് ഉള്ളത്. വളരെ ചെറിയ കുടുംബം ആയിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ 23 വയസ്സായി, രതി സുഖം അറിയാൻ കൊതിച്ചു നടക്കുന്ന പ്രായം. […]

Continue reading