ഒറ്റ ദിവസത്തെ കൂടിചേരൽ [Abhraham George]

ഒറ്റ ദിവസത്തെ കൂടിച്ചേരൽ Otta Divasathe Koodicheral | Author : Abhraham George നമസ്കാരം എന്റെ പ്രിയ ആസ്വദക്കളെ ഇത് എന്റെ ആദ്യ സംരംഭമാണ് എന്തെകിലും തരത്തിൽ തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇതു ഒരു ഫാന്റസിയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞു വലിയ തോടിതിൽ എഴുതാം പേജുകൾ കുറവായാൽ പൊറുക്കണം അപ്പൊ തുടങ്ങാം ———————————————————— ‘ഹലോ നജീമേ ’ ഫോണിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം ‘അ പറഞ്ഞോ വിദ്യ’ മറുതലക്കൽ നിന്നും നജീം ഉത്തരം നൽകി […]

Continue reading