💞മാമന്റെ മോൾ [Abhi Amisha]

മാമന്റെ മോൾ Mamante Mol | Author : Abhi Amisha   എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.ഞാൻ ഒരു പുതിയ കഥയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു കഥയാണ് ഇത്. നിങ്ങൾക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും വായിച്ച് അഭിപ്രയം പറയുക. പിന്നെ എന്റെ ആദ്യ കഥയായ അഭിയുടെ സ്വന്തം അച്ചുവിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി…………………  ..തലയിൽ എന്തോ ഇഴയുന്ന പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ ആണ് ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റത്.. നോക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ വിരലുകൾ ആണ് […]

Continue reading