മീരയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് 8 [Chithra Lekha]

മീരയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് 8 Meerayude Randam Bharthavu Part 8 | Author : Chithra Lekha [Previous Part]   നിമിഷങ്ങൾ മിനിറ്റുകളായി കടന്നുപോയി.. രമേശിനൊപ്പം വന്നത് ആരാണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി  മീര വേഗം വീട്ടിലേക്കു നടന്നു … ഉള്ളിലെ ആകാംഷ കാരണം അവളുടെ ചലനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നത് അവൾ പോലും അറിഞ്ഞില്ല.. വീടിന്റെ മുൻ വാതിൽ അടഞ്ഞു തന്നെയാണോ കിടക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അവൾ അവിടേക്കു നടന്നു. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുൻ വാതിൽ […]

Continue reading