സ്വർഗ്ഗ ദ്വീപ് 5 [അതുല്യൻ]

§  സ്വർഗ്ഗ ദ്വീപ് 5  § Swargga Dweep Part 5 | Author : Athulyan | Previous Part ആമുഖം: എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. “ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്ത് ഇറങ്ങി, തന്നെയും തന്റെ ഉറ്റവരെയും, ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, സർവേശ്വരനോട് കാത്ത്‌കൊള്ളണേ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.” സ്നേഹവായ്പുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റുകളിലൂടെ നൽകി ഈ കഥ തുടർന്ന് എഴുതാൻ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി […]

Continue reading

സ്വർഗ്ഗ ദ്വീപ് 4 [അതുല്യൻ]

ആമുഖം: നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തോടെയുള്ള കമന്റുകൾ ആണ് എന്നെ ഈ കഥ തുടർന്ന് എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കഥ തുടരുന്നു. §  സ്വർഗ്ഗ ദ്വീപ് 4  § Swargga Dweep Part 4 | Author : Athulyan | Previous Part   ആദിത്യനും പ്രിയയും ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്കുള്ള മരപ്പാലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ആദിത്യനെ ആദ്യമായി ദ്വീപിലേക്ക് വരവേൽക്കാൻ ആയി എൽദോ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് […]

Continue reading