മലമുകളിലെ വീട്ടിൽ 5 [kiran]

മലമുകളിലെ വീട്ടിൽ 5 Malamukalile Veetil Part 5 | Author : Kiran [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   തുടക്കം വയികത്തവർ പഴയ പാർട്ട് വായികുക അഭിപ്രായം പറയുക എന്താണെങ്കിലും pleaset കഥയിലോട്ടു പോകാം അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു അനിത എന്നെ മമ്മി ക്ക് കാണിച്ച് കൊടുക്കില്ല അതെ സമയം മരിയയെ ഇന്ന് ഒന്നൂടെ സുഖികണം പക്ഷേ. മമ്മിമ്മാർ ഇന്ന് ശിവരാത്രി ആക്കും… എന്ത് ആലോചിച്ചിട്ടും. […]

Continue reading

മലമുകളിലെ വീട്ടിൽ 4 [kiran]

മലമുകളിലെ വീട്ടിൽ 4 Malamukalile Veetil Part 4 | Author : Kiran [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] ഹായ് കൂട്ടരേ സ്പീഡ് കൂടി എന്ന പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി വളരെ സ്ലോ ആയി ഒരു പാർട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം… നേരെ കഥയിലോട്ട്   വടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മറിയയും അനിതയും പതുക്കെ ഒരു കളിക്ക് ഉള്ള പരിപാടി ആണല്ലോ അനിതയുടെ പൂർ കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങി മരിയ ക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് […]

Continue reading