അപ്രതീക്ഷിതം 2

അപ്രതീക്ഷിതം 2 Aprathikshitham By: ആന്‍റെണി Click here to read PART 1 കല്യാണം കഴിഞ്ഞു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപോള്‍ തന്നെ ലീവ് കുറവായത് കൊണ്ട് തിരുച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു. പ്രവാസികള്‍ അഭിമുഘീകരികുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ഇതു. എന്തായാലും 10 ദിവസത്തെ മധുരിക്കുന്നഓര്‍മകളും ആയി ഞാന്‍ കുവൈറ്റ്‌ എയര്‍ വിമാനത്തില്‍ കാലത്ത് 9 മണിക്ക് കുവൈറ്റില്‍ എത്തി. ഭാര്യയെ ഒരു 3 മാസത്തേക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസക്ക് കൊണ്ട് വരണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് […]

Continue reading