ഡൈസിയുടെ മാത്യു [¹¹KV]

ഡൈസിയുടെ മാത്യു Daisiyude Mathew | Author : 11 KV   ഈ കഥ തികച്ചും സാങ്കല്പികം ആണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ആയി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അന്നൊരു തണുത്ത ദിവസമായിരുന്നു, ഞാൻ പതിയെ എൻറെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ് ലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു എന്റെ  അപ്പാർട്മെന്റിലേക് നടക്കുവാർന്ന്. എൻറെ5 സെയിൽ കോളുകളിൽ  നാലെണ്ണവും സക്സസ്  ആയി,അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനായിരുന്നു.   ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എൻറെ പേര് മാത്യു കരുനാഗപ്പള്ളി ആണ് […]

Continue reading