ആന്റിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സുഖം [ശാസ്ത്രി]

ആന്റിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സുഖം Auntiyilninnum Labhicha Sukham | Author : Shasthri   ജോലി തേടി നടന്ന എൻ്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങളാൽ അത്‌ തുടരുവാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, ഇന്നിവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു മുട്ടി ഒരു രാത്രി അനുഭവിച്ച ഒരു ആന്റിയുടെ കഥയാണ് നൈറ്റ്‌ പാർടിക്ക് ഇടയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ മുഖേന ആണ് ഞാൻ സിന്ധു ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതും […]

Continue reading