ഹോസ്റ്റലിലെ മാലാഖമാർ [MMS]

ഹോസ്റ്റലിലെ മാലാഖമാർ Hostalile Malakhamaar | Author : MMS   പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചിറ്റൂർ എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമം.അവിടം ഒരു പുരാതന കുടുബത്തിലാണ് എൻ്റെ ജനനം.അച്ചനും അപ്പൂപ്പനുമടക്കം പരമ്പരാഗത കൃഷിക്കാരാണ്’കൃഷിക്ക് പുറമേ കന്നുകാലി വളർത്തലും നടത്തിയാണ് അച്ചൻ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്,ഞങ്ങൾ നാലു പെൺമക്കളാണുള്ളത്‌,മൂന്ന് ചേച്ചിമാരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു.ഒരു മകനില്ലാത്ത ദുഖം എപ്പോഴും അച്ചൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു. ഞാൻ പഠനകാര്യത്തിൽ അൽപം മിടുക്കിയായിരുന്നു.അച്ചൻ്റെ പ്രയാസം കണ്ടുവളർന്ന എനിക്ക് വീട്ടിലെ ജീവിതം അത്ര സുഖകരമായി തോന്നിയിരുന്നില്ല, അങ്ങിനിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് […]

Continue reading