മദനനിലാവ്(അമ്മ) – പാര്‍ട്ട്‌ 2

മദനനിലാവ്(അമ്മ) – പാര്‍ട്ട്‌ 2 Madananilaav part 1 by സ്പെഷലിസ്റ്റ് മദനനിലാവ് എന്ന കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സേര്‍ച്ച്‌ ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ എന്ത് കൊണ്ട് സ്വന്തമായി രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതികൂടാ എന്ന ചിന്തയില്‍ നിന്നാണ് ഈ ശ്രമം. അതിനുശേഷം വായിച്ച പല നല്ല അഗമ്യഗമനകഥകളും അമ്മയുടെ തൈലം തേച്ചു കുളി എന്ന കഥയും മദനനിലാവും എന്റേതായ ഭാവനയും എഡിറ്റിങ്ങും കൂട്ടി മിക്സ്‌ ചെയ്താലോ എന്ന ആലോചനയില്‍ നിന്നാണ് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പിറവി. പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ സദയം […]

Continue reading