കോൾ ബോയ് 2

കോൾ ബോയ്‌ 2 Call boy Part 2 bY Kazhappan   കുണ്ടിയുടെ വിടവിലേക്കിറങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം മൂക്കിലേക്കമർത്തി ആഞ്ഞുവലിച്ചു കൊണ്ട്, ബ്രായിൽ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച എന്റ കുണ്ണ ഞാൻ ആഞ്ഞടിച്ചു… വല്ലാതെ മുഷിഞ്ഞ മണമായിരുന്നു ആ ഷെഡ്‌ഡിക്ക്, എങ്കിലും അതെന്റ മനസ്സിൽ എന്തോരം കാമം ആളിക്കത്തിച്ചു എന്നതിന് ഒരു കണക്കില്ല. എന്റ ഭാവനയിൽ എന്റെ മുഖം ആന്റിയുടെ നാറുന്ന ആ വലിയ മാംസളമായ കുണ്ടികൾക്കിടയിലും എന്റെ കുണ്ണ കപ്പങ്ങ പോലെ കൊഴുത്ത ആന്റിയുടെ മുലകൾക്കുടയിലും. ഞാൻ […]

Continue reading