സൂഫി പറഞ്ഞ രതികഥകൾ 3 [നന്ദകുമാർ]

സൂഫി പറഞ്ഞ രതികഥകൾ 3 Soofi Paranja Rathikadhakal Part 3  Author : Nandakumar | Previous Part   ഞാൻ സൂഫി എന്ന് പരിചയക്കാർ വിളിക്കുന്ന സുൾഫിക്കർ 55 വയസ് കഴിഞ്ഞ ഗൾഫ് റിട്ടേൺഡ് ഹൗസ് ഡ്രൈവർ ആണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രിക മാഡത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പേഴ്സണൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. കഥ രസകരമായി മനസിലാക്കാൻ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2 വായിക്കുക.എൻ്റെ കഥകൾ തുടരുന്നു. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രിക ചേച്ചിയുടെ ആധാരമെഴുത്ത് ഓഫീസിലെ മായയെ […]

Continue reading