ആന്റിയുടെ വിധേയൻ 3 [സാഗർ കോട്ടപ്പുറം]

ആന്റിയുടെ വിധേയൻ 3 Auntiyude Vidheyan Part 3 Author :  സാഗർ കോട്ടപ്പുറം Previous Parts | Part 1 | Part 2 |   [കഥാഗതി ക്രൂരമാകുന്നു എന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിക് എഴുതാൻ മടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ട് മുൻപ് എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് മാറ്റുന്നത് പ്രയാസമാണ്. എന്നാലും അവസാന ഭാഗം മാറ്റി ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ! സ്നേഹത്തോടെ സാഗർ കോട്ടപ്പുറം .] “അനുസരണ കൂടുമ്പോ […]

Continue reading

ആന്റിയുടെ വിധേയൻ 2 [സാഗർ കോട്ടപ്പുറം]

ആന്റിയുടെ വിധേയൻ 2 Auntiyude Vidheyan Part 2 Author :  സാഗർ കോട്ടപ്പുറം Previous Parts | Part 1 |   ആന്റി എന്റെ വായിൽ തിരുകുമ്പോൾ ആഹാരത്തിന്റെ കുറച്ച ഭാഗമൊക്കെ എന്റെ കവിളിലും മുഖത്തും ആയി പരന്നിരുന്നു . വായിൽ തിരുകി കയറ്റിയ ആഹാരം കുറേശ്ശേ ആയി ഇറങ്ങി പോയി, ഏതാണ്ട് മുഴുവനും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ വിഴുങ്ങി. മുഖത്തെ എച്ചിൽ തുടക്കാൻ ഞാൻ കയ്യുയർത്തിയപ്പോൾ ആന്റി തടഞ്ഞു..ആന്റി കയ്യിലിരുന്ന ഗ്ലൗസിൽ പറ്റിയ […]

Continue reading

ആന്റിയുടെ വിധേയൻ [സാഗർ കോട്ടപ്പുറം]

ആന്റിയുടെ വിധേയൻ Auntiyude Vidheyan Author :  സാഗർ കോട്ടപ്പുറം   ഗോപു എന്ന കൗമാരക്കാരനും ബീന എന്ന അവന്റെ ആന്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അടിമകച്ചവടത്തിന്റെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് . ഗോപുവിന് ഡിഗ്രിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും അകലെയുള്ള ഒരു കോളേജിൽ ആണ് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചത് . ദിവസവും പോയിവരാനുള്ള ബുദ്ദിമുട്ടു കണക്കിലെടുത്തു ഗോപുവിനെ കോളേജിന് അടുത്തുള്ള അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടുകാർ അയക്കുന്നിടത്തു നിന്നാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് . ഇനി ഗോപു എഴുത്തുകാരന്റെ കണ്ണിലൂടെ “ഞാൻ ” […]

Continue reading