പാതിരാത്രിയില്‍ ഉമ്മക്ക് ഗര്‍ഭം

പാതിരാത്രിയില്‍ ഉമ്മക്ക് ഗര്‍ഭം PATHIRATHRI UMMAKKU GARBHAM BY N&S എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നടന്ന സംഭവങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഞാന്‍ തുറന്നു പറയുന്നു എന്റെ പേരില്‍ കാര്യം ഇല്ല  എന്റ്റെ ഉമ്മക്ക് വയസു 42 ചെറുപ്പത്തിലെ കാരണവംമാര്‍ പിടിച്ചുവച്ച് വേലിചാടിയ ഉമ്മയെ കേട്ടിച്ചതിനാല്‍ പ്രായമുള്ള പിള്ളേര്‍ ഉണ്ടായി പിന്നെ എന്റെ അനിയത്തി നിസ്സ . വാപ്പ ജാബര്‍ .പുള്ളി എപ്പോഴും യാത്രയില്‍ ആണ് കാരണം വോള്‍വോ ബംഗ്ലൂര്‍ ബസ്ഡ്രൈവര്‍ ആണ് ഞാന്‍ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എനിക്ക് എന്റെ […]

Continue reading