സെലിൻ എന്റെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ [സണ്ണി കുട്ടിക്കാനം]

സെലിൻ – എന്റെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ Celin Ente Tuition Teacher | Author : Sunny Kuttikkanam അവതാരിക പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ…. ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇതെന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്…അനുഭവമാണ്….മാങ്ങയാണ്…മഞ്ഞളാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല….ഈ സൈറ്റിലെ സ്ഥിരം വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ മാസ്റ്റർ, സ്മിത,സാഗർ കോട്ടപ്പുറം,മന്ദൻ രാജ, മാജിക്ക് മാലു, സാജൻ നാവായിക്കുളം, മീശ പ്രകാശൻ, ജി കെ പിന്നെ ലാൽ എന്നിവരുടെ മനോഹര സൃഷ്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ സണ്ണി കുട്ടിക്കാനം നത്തിങ് ഇൻഫ്രണ്ട് […]

Continue reading