കൂട്ട്കൃഷി 2

കൂട്ട്കൃഷി 2 KoottuKrishi Part 2 bY Gayathri | Previous Part   മറിയാമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു അവൾ ആന്റപ്പന്റെ കണ്ണിലേക്കു നോക്കി കൈകൾ മുകളിലേക്കുയർത്തി. കൂർത്ത ബ്രയിസിയറിന്റെ അറ്റം അവന്റെ മൂക്കിൽ മുട്ടി. അവന്റെ പാന്റ്സിനു മുൻ വശം വീർത്തു വന്നു. മറിയാമ്മയെ വാരി പുണരാനായി അവൻ കയ്യുയർത്തിയതും അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരു അരിവാളുയർന്നു. “മോനെ ആന്റപ്പാ എന്റെ കെട്ടിയോൻ വീണപ്പോ മുതൽ ദാ ഇപ്പൊ വരെ ഇതിന്റെ ബലത്തിലാ മറിയാമ്മ […]

Continue reading