മാമന്റെ ഭാര്യ ശ്രീഷ്മ [Akhil]

മാമന്റെ ഭാര്യ ശ്രീഷ്മ Mamante Bharya Sreshma | Author : Akhil   ഇത് തുടങ്ങുന്നത് മാമൻ്റെ വീട്ടിൽ വച്ചു തന്നെയാണ് ശ്രീഷ്മ മാമിയാണ് കഥാപാത്രം മാമൻ്റ പേര് പ്രഭി എന്നാണ് മാമന് മാർക്കറ്റിങ്ങ് ആണ് ജോലി മാമൻ മിക്കപ്പോഴും യാത്രയിൽ ആണ് ഇവർക്ക് 3 പെൺമക്കൾ ആയിരുന്നു. മാമിക്ക് 38 വയസ് ഉണ്ട് ജോലി ഒന്നും ഇല്ല നല്ല വെളുത്ത് ചന്തിവരെ മുടിയും 36 Size മുലയും ഉരുണ്ട് വിടർന്ന ചന്തിയും ചുവന്നു തുടുത്ത […]

Continue reading