മോളേ… വിശേഷം വല്ലതും…? 3 [ശ്രീവത്സൻ]

മോളേ… വിശേഷം വല്ലതും…? 3 Mole Vishesham Vallathum Part 3 | Author : Sreevalsan | Previous Part ഇത് വരെ      കഥ    വായിക്കാത്തവർക്ക് …   കിഷോറുമായി          വിവാഹ ശേഷം         ഒന്നര       മാസം    കഴഞ്ഞാണ്         അനുവിനെ      തനിച്ചാക്കി           കിഷോർ      […]

Continue reading

മോളേ… വിശേഷം വല്ലതും…? 2 [ശ്രീവത്സൻ]

മോളേ… വിശേഷം വല്ലതും…? 2 Mole Vishesham Vallathum Part 2 | Author : Sreevalsan | Previous Part കഥ  ഇത് വരെ…   കല്യാണ       ശേഷം      ഒന്നര മാസക്കാലം       കിഷോർ     അറിഞ്ഞ്    പണ്ണിയത്           ഒരു      കണക്കിന്    അനുവിന്റെ         ആർത്തി     കൂട്ടാനേ      ഉപകരിച്ചുള്ളൂ.    […]

Continue reading

മോളേ… വിശേഷം വല്ലതും…? [ശ്രീവത്സൻ]

മോളേ… വിശേഷം വല്ലതും…? Mole Vishesham Vallathum | Author : Sreevalsan   അനുവിനെ    കണ്ടാൽ     നമ്മുടെ    വിദ്യാ ബാലനെ   പോലിരിക്കും അത്രയ്ക്ക്     അങ്ങ്    കൊഴുത്തിട്ടുണ്ടോ      എന്ന    ഒരു      സംശയം   മാത്രമേ   കാണു… രണ്ടായാലും      ആണായി    പിറന്ന     ആരും     അറിയാതെ      കൈ      കുലച്ച്    കമ്പിയായവനെ     തിരക്കി  […]

Continue reading