ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന ബിടെക് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി  [updated 15-08-18]

ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന ബിടെക് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി  BY – Mr Dude [ sreelakshmi enna B tec Vidyarthini ]   എന്റെ പേര് ജോസഫ്. ഞാൻ ഒരു  മെക്കാനിക്കൽ  എഞ്ചിനീയർ ആണ്.ഞാൻ എന്റെ  ബിടെക് കാലയളവിൽ നടന്ന  കാര്യം  ആണ്  ഇവിടെ പറയുന്നത് . ഞാൻ ആദ്യമായി ആണ് കഥ എഴുതുന്നത് . അതുകൊണ്ടു തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക . ഞാൻ 12 റിസൾട്ട് വന്നു ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ […]

Continue reading