വീട്

വീട്   ഇതെന്റെ അനുഭവം ആണ്‌ ഞാന്‍ അൻസിയ മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ആണ്‌ വീട് .. എന്റെ വീട്ടില്‍ ഞാന്‍ 19 വയസ്സ് അനിയൻ 8 വയസ്സ് ഉമ്മ 49 വയസ്സ് ഉപ്പ 60 വയസ്സ് കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാന്‍ ഉണ്ടായത് ഉപ്പാക്ക് ആയിരുന്നു പ്രശ്നം …ഉപ്പ ഗൾഫിൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ ക്രിഷി എല്ലാം ആയി നാട്ടില്‍ ഇതാണ് എന്റെ വീട് …. പ്ളസ് ടു കഴിഞ്ഞു വീട്ടില്‍ ഇരിക്കുന്ന ഞാന്‍ ഒരു […]

Continue reading