ബീനയുടെ ഭോഗ വിചാരങ്ങൾ 2 [വിഭ]

ബീനയുടെ ഭോഗ വിചാരങ്ങൾ Beenayude Bhoga Vicharangal | Author :  Vibha | Previous Part   ബീനയെ പോലെ   ഒരു സുന്ദരിയുടെ കക്ഷത്തിൽ ഇത് പോലൊരു രോമ വനം ഒരിക്കലും അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് അയാളുടെ മുഖഭാവത്തിലൂടെ മനസിലായി…. നെറ്റി ചുളിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ച  ബീന ഓർത്തു……. ആദ്യ രാത്രിക്ക് വേണ്ടി തലയ്ക്കു തലേന്ന് ബ്യൂട്ടി പാര്ലറിൽ ഒരു തച്ചു പണി ചെയ്യിച്ചത്  വൃഥാവിലായതാണ്… പിന്നീട്, രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കെട്ടിയോനെ വശംവദനാക്കാൻ, ഒരിക്കൽ കൂടി […]

Continue reading

ബീനയുടെ ഭോഗ വിചാരങ്ങൾ [വിഭ]

ബീനയുടെ ഭോഗ വിചാരങ്ങൾ Beenayude Bhoga Vicharangal | Author :  Vibha   വീട്ടുകാരുടെ   കാരുണ്യത്തിൽ   ബീനയുടെ   വിവാഹാലോചനകൾ  വീട്ടിൽ തകർത്തു നടന്നു. കട്ട കഴപ്പ്  തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടുകാർ കാണിക്കുന്ന “സൗമനസ്യത്തിന് ” എങ്ങനെ മനസ്സ് കൊണ്ടെങ്കിലും നന്ദി പറയണം എന്ന് ആലോചിച്ചു  ബീന കുഴഞ്ഞു.. തീ  വില  കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന വഴുതന  കറിയിൽ ഇടാനായി കിട്ടാതെ വന്നപ്പോളാണ് വീട്ടുകാർ ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി ആലോചിച്ചത്. പടിഞ്ഞാട്ട് നിന്നും വന്ന സുന്ദരനും ആരോഗ്യവാനുമായ ശങ്കരൻ […]

Continue reading