ഞെക്കല്ലേ…. ചുരത്തും…! [വിക്ടർ]

ഞെക്കല്ലേ…. ചുരത്തും Njekkalle Churathum | Author : Victor   കല്യാണം          ഉറപ്പിച്ച്    കഴിഞ്ഞപ്പോൾ        രാഖിക്ക്        പരവേശവും         വെപ്രാളവുമായി വിവാഹ ജീവിതത്തോട്            സങ്കല്പിച്ച്        കൂട്ടിയ      ആർത്തിയും   ആസക്തിയും        ആവശവും       ചോർന്ന്       പോകന്ന  […]

Continue reading