വിവേകിന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ 2 [Mrskin]

വിവേകിന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ 2 Vivekinte Veettukaaryangal Part 2 | Author : Mrskin [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വായിക്കുക… വല്യമ്മ ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ ചുണ്ടുകൾ നനച്ചു. എന്നിട്ട് കീഴ്ച്ചുണ്ട് ചെറുതായി കടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു : “അതിനു നീയാദ്യം… എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം..!!!!” വല്യമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എനിക്ക് കിളിപോയി. ഞാൻ അന്തം വിട്ടു ഇരിക്കുമ്പോൾ വല്യമ്മ […]

Continue reading

വിവേകിന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ 1 [Mrskin]

വിവേകിന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ 1 Vivekinte Veettukaaryangal Part 1 | Author : Mrskin എന്റെ പേര് വിവേക്. 24 വയസ്സ്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് യുകെയിലേക്ക് പോകാനായി തയാറെടുക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികശേഷി ഉള്ള ഒരു ചെറിയ കുടുംബം ആണ് എന്റേത്. അമ്മ ആശ. ചേച്ചി വിദ്യ. ചേച്ചി എറണാകുളത്തു ഒരു IT കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്നു കുറച്ചു ദിവസം വന്നു നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. പിന്നെ അമ്മയുടെ ചേച്ചി ശ്യാമ. അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിലേ […]

Continue reading

തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട് 4 [തോമസ്കുട്ടി]

തോട്ടത്തിനു  നടുവിലെ വീട് 4 Thottathinu Naduvile Veedu Part 4 | Author : ThomasKutty  [Previous Part]   അന്ന് വൈകിട്ടു  വല്യച്ഛൻ ഇറച്ചിയും കപ്പയും കൊണ്ട് വന്നു പിന്നെ  കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു…. ഉമ്മറത്തു ഇരുന്ന് ശരദാമ്മ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നു അടുക്കളയിൽ കയറി കപ്പ അടുപ്പത്തു വച്ചു, പിന്നെ ഇറച്ചി കഴുകി മസാല ഒക്കെ ചേർത്ത്  കറിക്ക് ഒരുക്കൻ തുടങ്ങി…. അപ്പോളേക്കും ഞാൻ കുളിച്ചു ഇറങ്ങി എന്നിട്ട്  കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു കപ്പയും ഇറച്ചി […]

Continue reading

തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട് 3 [തോമസ്കുട്ടി]

തോട്ടത്തിനു  നടുവിലെ വീട് 3 Thottathinu Naduvile Veedu Part 3 | Author : ThomasKutty  [Previous Part]   ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞു മയങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ  അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ശാരദമ്മ്  ചായയും ആയി  വന്നു  കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് ചായ മേശപ്പുറത് വച്ചിട്ട് വയറ്റിൽ തഴുകി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു മോൻ നന്നായി ഉറങ്ങി അല്ലെ ഞാൻ വന്നു നോക്കിയാരുന്നു   ഞാൻ : മ്മ് നന്നായി ഉറങ്ങി   ശരാധമ്മ : മോന് ശാരദമ്മ് […]

Continue reading

തോട്ടത്തിന് നടുവിലെ വീട് 2 [തോമസ്കുട്ടി]

തോട്ടത്തിനു  നടുവിലെ വീട് Thottathinu Naduvile Veedu Part 2 | Author : ThomasKutty [ശാരദാമ്മ part 2] [Previous Part]   ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കഥ ആണ് ഇത് granny /oldwomen  താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ കഥ തുടരേണ്ടതില്ല…       അന്ന് രാത്രി  ശാരദാമ്മ യുടെ പൂറ്റിൽ പലഭിഷേകം നടത്തിയ ക്ഷീണത്തിൽ ഉറങ്ങി പോയി ….   പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉറക്കം ഉണർന്നപ്പോൾ  കട്ടിലിൽ ശാരദമ്മയും  വല്യച്ഛനെയും കാണുന്നില്ല […]

Continue reading

കുണ്ടന്റെ ഉമ്മൂമ്മയും ഉപ്പൂപ്പയും [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കുണ്ടന്റെ വല്യഉപ്പയും  വല്യഉമ്മയും Kundante Vallyauppayum Vallyaummayum | Author : ThomasKutty   എന്റെ പേര്  അഫ്സൽ   കാസറഗോഡ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം ആണ് വീട് 14 വയസ്സിൽ ഉമ്മ പോയതിന്  ശേഷം വാപ്പ എന്നെ വാപ്പയുടെ  ഉമ്മയുടെയും  വാപ്പയുടെയും അടുക്കൽ ആക്കിയ ശേഷം  പ്രവാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഫോൺ വിളിക്കും പൈസ അയക്കും എന്നാലല്ലാതെ പിന്നീട് വാപ്പ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല   വലിയുപ്പ പ്രായം ഒരു 60/70 ത്തിനടുത് വരും […]

Continue reading

എന്റെ വല്യമ്മ 3 [ ManukkuTTan ]

എന്റെ വല്യമ്മ 3 ENTE VALYAMMA PART 3 MANUKUTTAN | PREVIOUS PARTS   C{S]pw Smfhn¨SnWp H^p £fmb\t¯msX SpX§p¶p… fp³emP§Ä FÃmk^pw km]n¨n«ps*¶pN^pSp¶p .. tKm`nhwdÔfm] In` t{bms»whv Nm^\w FjpSm³ NjnªnÃ.. B]pV bqK¡v fp³bv N¼nNp«sâ FÃm km]W¡mÀ¡pw hfÀ¸n¡p¶p.. sb«sWjpSn]SvsNm*v In` A£^ sSäpNÄ Ns*¶pk^mw £fn¡pN….SpX^p¶p…. A¶pMm³ k`y½t]mXv Np_¨pNqsX AXp¯nXbjNn. hmVm^\ tKm`nsI]pt¼mÄ hm^ns]m¶pØmWwfm_n]m At¸mįs¶ tWs^bnXn¨nXp¶kÀ A¶v M§Ä fm{SfpÅt¸mÄ ASpsI]vSnÃ.AVnNsfm¶pw Nm\m³bän]nsæn`pw CX¡nX¡v fmwhafm] […]

Continue reading

എന്റെ വല്യമ്മ 2 [ ManukkuTTan ]

എന്റെ വല്യമ്മ 2 ENTE VALYAMMA MANUKUTTAN | PREVIOUS Mm³ Np_¨pNjnªp F\näpNpan¨s_Zn]m]n NX]n sI¶p. At¸mÄ k`y½ AknsXs]mt^mNm^y§apfm]n Sn^¡n`m]n^p¶p. MmWXp¯v sI¶ptImUn¨p “”””CSv Ct¸mÄ F\oäptbm¶p Mm³ MmW_nªnÃmt`m”.” Bim F\otäm Mm³ tbm¶t¸m WÃD_¡fm]n^p¶p ‘ AkÀ bp©n^n¨p. B In^n¡v A¶pbSnknt`s_ huµ^yfp*m]n^p¶p. NX]n Wà WÃSn^¡pÅ Unkhfhfm]n^p¶p. F¶m Njn]p¶tbms` Mm³ k`y½s] him]n¨p. Nn«n] Akh^§ans`Ãmw B l^o^¯nsâ fmÀ±kw A_nªp. ^m{Sn]mNm³ Mm³ sNmSn¨p. ^m{Sn Npan]pw […]

Continue reading

എന്റെ വല്യമ്മ – 1

എന്റെ വല്യമ്മ – 1 ENTE VALYAMMA BY MANUKKUTTAN എന്റെ പേര് മനീഷ്, മനു എന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കും. ഞാൻ കമ്പിക്കുട്ടന്റെ  ആരാധകനാണ്. മറ്റു പല സൈറ്റ്കളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കമ്പിക്കുട്ടനിലെ എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്. മറ്റൊരു സൈറ്റിനായി ഇംഗ്ലീഷൽ  എഴുതിയ സംഭവം  ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് എന്റെ ജീവിതം ആണ് കുറച്ചു വിവരിച്ചു എഴുതുകയാണ്. ബോർ ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ സംഭവത്തിലെ മുഖ്യകഥാപാത്രം എന്റെ വല്യമ്മയാണ്, പേര് ഗീത. പാലക്കാടിന്റെ ഒരുൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ വീടിനോട് […]

Continue reading