ദി റൈഡർ 3 [അർജുൻ അർച്ചന]

ദി റൈഡർ 3 Story : The Rider Part 3 | Author : Arjun Archana | Previous Parts   ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഒത്തിരി ഗ്യാപ് വന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ( ഇനി ഗ്യാപ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ തുടർന്ന് എഴുതുന്നതാണ്……) നമുക്കു വീണ്ടും അച്ചുവിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാം….. ( ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതാണ്) ഇപ്പൊ നീ ഈ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ…ഞാൻ ചിലത് പറഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കുമോ……??” എന്റെ മറുപടിക്കു […]

Continue reading