ഒരു വേശ്യയുടെ ആത്മകഥ

ഒരു വേശ്യയുടെ ആത്മകഥ Oru Veshyayude Aathmakadha bY ലയൺ 18 വയസ് ഉള്ളപ്പോൾ ആണ് എന്നെ ഒരു പുരുഷൻ ആദ്യം തൊട്ടത്… എന്റെ പേര് മീനാക്ഷി ഒരു പാവപെട്ട കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് 2 ചേച്ചിമാർ ധന്യ ;കാവ്യാ പഠിക്കാൻ മിടുക്കരായിരുന്നെങ്കിലും പണം ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് അത് നിന്നു…. ധന്യയ്‌ക്കു 20വയസ് കാവ്യയ്ക് 21… നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ പ്രണയം […]

Continue reading